tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Kwas sebacynowy

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kwas sebacynowy
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 111-20-6
Nr WE 203-845-5
Wzór chemiczny C10H18O4
Masa molowa 202,25 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29171310
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Specyficzny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 131,0 – 134,5°C
Temperatura wrzenia/zakres 294°C (13,3 kPa)
Gęstość względna 1,2 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 0,1 g/ml