tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Wodorotlenek litu jednowodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Wodorotlenek litu jednowodny
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Wodorotlenki, Związki litu
Nr CAS 1310-66-3
Nr WE 215-183-4
Wzór chemiczny LiOH•H2O
Masa molowa 41,96 g/mol
Postać fizyczna Białe ciało stałe
ADR UN2680
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny
pH 12 (roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 924°C
Gęstość względna 1,51 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 189-223 g/l (20°C)