tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

Wodorotlenek litu jednowodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Wodorotlenek litu jednowodny
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Wodorotlenki, Związki litu
Nr CAS 1310-66-3
Nr WE 215-183-4
Wzór chemiczny LiOH•H2O
Masa molowa 41,96 g/mol
Postać fizyczna Białe ciało stałe
ADR UN2680
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny
pH 12 (roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 924°C
Gęstość względna 1,51 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 189-223 g/l (20°C)