tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Kwas benzoesowy

Inne nazwy: Kwas benzenokarboksylowy

Identyfikator produktu Kwas benzoesowy
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł paszowy, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 65-85-0
Nr WE 200-618-2
Wzór chemiczny C6H5COOH
Masa molowa 122,12 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29163100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 2,5 -3,5 ( 1,5 g/l H2O, 20°C )
Temperatura topnienia/krzepnięcia 121 - 123°C
Temperatura wrzenia/zakres 249°C
Gęstość względna 1,32 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 2,9 g/l (20°C)