tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Fosforan monosodowy bezwodny

Inne nazwy: Fosforan jednosodu bezwodny

Identyfikator produktu Fosforan monosodowy bezwodny
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki potasu, Związki fosforu
Nr CAS 7558-80-7
Nr WE 231-449-2
Wzór chemiczny H2NaO4P · H2O
Masa molowa 137,99 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 28352200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 4,4-4,6 (10g/l)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 650°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny