tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Parafina ciekła ciężka

Inne nazwy: Olej parafinowy

Identyfikator produktu Parafina ciekła ciężka
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Oleje, tłuszcze, woski
Nr CAS 8042-47-5
Nr WE 232-455-8
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 27101985
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Lekki, charakterystyczny
Temperatura wrzenia/zakres >280°C
Gęstość względna 850-880 kg/m3 (15°C)
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny

Parafina ciekła, znana również jako parafina płynna lub olej parafinowy to wysoko rafinowany olej mineralny stosowany w wielu gałęziach przemysłu. Jest to przezroczysta, bezbarwna, prawie bezwonna i oleista ciecz składająca się z nasyconych węglowodorów pochodzących z ropy naftowej. Karl von Reichenbach niemiecki chemik uznawany jest za pioniera w uzyskiwaniu parafiny.
Z punktu widzenia chemicznego parafina (olej parafinowy) to mieszanka stałych alkanów–nasyconych węglowodorów, którą pozyskuje się w procesie rafinacji  najcięższych frakcji ropy naftowej, Związki parafiny różnią się ilością atomów węgla w cząsteczce (od 16 do 48), stąd przyjmują różna postać – od ciekłej (olej)  po stałe (woski).
Olej parafinowy wraz z olejami wazelinowymi należą do olejów mineralnych, które charakteryzują się dużą stabilnością biologiczną- podczas magazynowania barwa nie ulega zmianie, stabilne na działanie światła.
Oleje parafinowe spełniają wymagania czystości według Agencji Żywności i Leków (FDA)

Zastosowanie parafiny ciekłej:

  • Parafina płynna jest środkiem nawilżającym i oczyszczającym. W związku z tym znajduje zastosowanie w kilku kosmetykach zarówno do pielęgnacji skóry, jak i włosów

  • w przemyśle chemii gospodarczej i samochodowej

  • do produkcji smarów

  • w przemyśle produkcji i przeróbki gumy

  • w przemyśle farmaceutycznym

  • w przemyśle produkcji preparatów do konserwacji drewna

  • w przemyśle spożywczym – do smarowania nawlekarek i nastrzykiwarek w branży mięsnej, do smarowania dzielarek (tłoków, lejów) i krajalnic (noży, prowadnic) w branży piekarniczej oraz do smarowania noży, walców i etykieciarek w branży opakowaniowej

  • przemyśle drzewnym – do konserwacji elementów drewnianych

  • przemysł tekstylny przy produkcji nici i tkanin.