tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Glikol dietylenowy

Inne nazwy: Glikol dwuetylenowy, diglikol, DEG, 2,2'-oksydietanol

Identyfikator produktu Glikol dietylenowy
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole, Glikole
Nr CAS 111-46-6
Nr WE 203-872-2
Numer indeksowy 603-140-00-6
Wzór chemiczny C4H10O3
Masa molowa 106,12 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz, lepka
Kod taryfy celnej 29094100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Prawie bez zapchu
Temperatura topnienia/krzepnięcia -8°C ( w.g. Csr: -6,5°C w 1013 hPa)
Temperatura wrzenia/zakres 244,9°C w 1013 hPa
Gęstość względna 1,118 g/cm3 w 20°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny