tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Glikol dietylenowy

Inne nazwy: Glikol dwuetylenowy, diglikol, DEG, 2,2'-oksydietanol

Identyfikator produktu Glikol dietylenowy
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole, Glikole
Nr CAS 111-46-6
Nr WE 203-872-2
Numer indeksowy 603-140-00-6
Wzór chemiczny C4H10O3
Masa molowa 106,12 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz, lepka
Kod taryfy celnej 29094100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Prawie bez zapchu
Temperatura topnienia/krzepnięcia -8°C ( w.g. Csr: -6,5°C w 1013 hPa)
Temperatura wrzenia/zakres 244,9°C w 1013 hPa
Gęstość względna 1,118 g/cm3 w 20°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny

Glikol dietylenowy (DEG) 

organiczny związek chemiczny, bezbarwny, praktycznie bezwonna, trująca i higroskopijna ciecz o słodkawym smaku. DEG jest rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. 

Zastosowanie glikolu dietylenowego:

  • produkcja nasyconych i nienasyconych żywic poliestrowych, poliuretanów oraz plastyfikatorów 
  • DEG jest stosowany jako budulec w syntezie organicznej 
  • rozpuszczalnik do nitrocelulozy, żywic, barwników, olejów i innych związków organicznych 
  • substancja utrzymująca wilgotność
  • składnik płynów hamulcowych, smarów, środków do usuwania tapet, roztworów sztucznej mgły
    i zamglenia oraz paliwa do ogrzewania/gotowania.