tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Tripolifosforan sodu (granulat, proszek)

Inne nazwy: STP, STPP, trójpolifosforan sodu

Identyfikator produktu Tripolifosforan sodu (granulat, proszek)
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł spożywczy, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki sodu, Związki fosforu
Nr CAS 7758-29-4
Nr WE 231-838-7
Wzór chemiczny Na5P3O10
Masa molowa 367,86 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, bezbarwne
Kod taryfy celnej 28353100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 622°C
Gęstość względna 2,55 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Słabo rozpuszczalny w metanolu, nieropuszczalny w eterze etylowym