tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Dietanoloamina 100%

Inne nazwy: DEA, dwuetonoloamina roztwór 100%, 2,2-iminodietanol roztwór 100%

Identyfikator produktu Dietanoloamina 100%
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminy
Nr CAS 111-42-2
Nr WE 203-868-0
Numer indeksowy 603-071-00-1
Wzór chemiczny C4H11O2N
Masa molowa 105,14 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe poniżej temperatury zamarzania. Powyżej temperatury zamarazia syropowata ciecz
Kod taryfy celnej 29221200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Delikatny amoniakalny
pH 11,5 (5% r-r wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 27°C
Temperatura wrzenia/zakres 269,9°C
Gęstość względna 1,1 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 1,000 g/l (20°C)