tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Parafina ciekła lekka

Inne nazwy: Olej wazelinowy

Identyfikator produktu Parafina ciekła lekka
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł farmaceutyczny, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Oleje, tłuszcze, woski
Nr CAS 8042-47-5
Nr WE 232-455-8
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 27101985
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Lekki, charakterystyczny
Temperatura wrzenia/zakres >280°C
Gęstość względna 850 kg/m3 (15°C )
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny