tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Glikol trietylenowy

Inne nazwy: Glikol trójetylenowy, TEG

Identyfikator produktu Glikol trietylenowy
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole, Glikole
Nr CAS 112-27-6
Nr WE 203-953-2
Wzór chemiczny C6H14O4
Masa molowa 150,17 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29094980
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Lekki, prawie bezwonny
pH 8
Temperatura topnienia/krzepnięcia < -7°C
Temperatura wrzenia/zakres 286,5°C (760 mmHg)
Gęstość względna 1,13 g/cm3 (15°C)
Rozpuszczalność w wodzie Całkowicie rozpuszczalny