tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Alkohol furfurylowy

Inne nazwy: 2-Furanometanol, furan-2-ylometanol, 2-furanokarbinol, alkohol furfuralowy, 2-furylokarbinol, 2-furylometanol, 2-hydroksymetylofuran

Identyfikator produktu Alkohol furfurylowy
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Alkohole
Nr CAS 98-00-0
Nr WE 202-626-1
Wzór chemiczny C5H6O2
Masa molowa 98,10 g/mol
Postać fizyczna Przejrzysta bezbarwna ciecz, która zmienia kolor na żółty, brązowy lub ciemnoczerwony w przypadku kontaktu ze światłem lub powietrzem
Kod taryfy celnej 29321300
ADR UN2874
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny, gryzący
pH 4 - 6
Temperatura topnienia/krzepnięcia -14,6ºC
Temperatura wrzenia/zakres 171ºC
Gęstość względna 1.13 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Mieszalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Dobrze rozpuszczalny w tłuszczach