tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Piotr Mandziuk
kom. 884 202 081
piotr.mandziuk@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Adam Wójtowicz
kom. 539 819 999
adam.wojtowicz@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Izabela Żardecka
kom. 728 408 664
izabela.zardecka@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Alkohol furfurylowy

Inne nazwy: 2-Furanometanol, furan-2-ylometanol, 2-furanokarbinol, alkohol furfuralowy, 2-furylokarbinol, 2-furylometanol, 2-hydroksymetylofuran

Identyfikator produktu Alkohol furfurylowy
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Alkohole
Nr CAS 98-00-0
Nr WE 202-626-1
Wzór chemiczny C5H6O2
Masa molowa 98,10 g/mol
Postać fizyczna Przejrzysta bezbarwna ciecz, która zmienia kolor na żółty, brązowy lub ciemnoczerwony w przypadku kontaktu ze światłem lub powietrzem
Kod taryfy celnej 29321300
ADR UN2874
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny, gryzący
pH 4 - 6
Temperatura topnienia/krzepnięcia -14,6ºC
Temperatura wrzenia/zakres 171ºC
Gęstość względna 1.13 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Mieszalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Dobrze rozpuszczalny w tłuszczach

Alkohole są to związki chemiczne zawierające przynajmniej jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji.