tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

 

Dietanoloamina

Inne nazwy: DEA, dwuetonoloamina, 2,2-iminodietanol

Identyfikator produktu Dietanoloamina
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminy
Nr CAS 111-42-2
Nr WE 203-868-0
Numer indeksowy 603-071-00-1
Wzór chemiczny C4H11O2N
Masa molowa 105,14 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe poniżej temperatury zamarzania. Powyżej temperatury zamarazia syropowata ciecz
Kod taryfy celnej 29221200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Delikatny amoniakalny
pH 11,5 (5% r-r wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 27°C
Temperatura wrzenia/zakres 269,9°C
Gęstość względna 1,1 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 1,000 g/l (20°C)

Dietanoloamina, DEA jest to organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi. Należy do grupy amin biogennych.Ma charakter zasadowy. Dwuetanoloamina jest ciałem stałym poniżej temperatury zamarzania. Powyżej temperatury zamrażania staje się syropowatą cieczą. Ma charakterystyczny, delikatnie amoniakalny zapach. Jest produktem rozpadu naturalnych fosfatydów. Otrzymywana jest z tlenku etylenu i amoniaku.
Stosowany w wielu branżach, takich jak farby i lakiery, chemia gospodarcza, nawozy, kosmetyka, kleje, oleje, smary, chemia budowlana, żywice, tworzywa sztuczne i poliuretany. Etanoloaminy znalazły zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. W Europie i Japonii są w większości używane w przemyśle kosmetycznym i środków czystości. Natomiast na kontynencie amerykańskim służą głównie produkcji środków ochrony roślin i są stosowane w przemyśle farmaceutycznym. 

Główne zastosowania dwuetanoloaminy:
 -agrochemikalia, herbicydy, glifosad,
 -składnik substancji powierzchniowo-czynnych oraz detergentów,
 -składnik środków piorących,
 -składnik cementu, działa wspomagająco na rozdrabnianie i wiązanie,
 -używany w kosmetyce,
 -absorbent w skruberach do oczyszczania gazów,
 -składnik w procesie barwienia papieru,
 -środek zmiękczający,
 -emulgator,
 -plastyfikator,
 -inhibitor korozji,
 -w przemyśle tekstylnym.
Od niedawna MEA są również wykorzystywane do produkcji tauryny i w przemyśle elektronicznym, a także do obróbki drewna.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.