tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

 

Etanoloamina 80%

Inne nazwy: 2-aminoetanol roztwór 80%, MEA roztwór 80%

Identyfikator produktu Etanoloamina 80%
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminy
Nr CAS 141-43-5
Nr WE 205-483-3
Numer indeksowy 603-030-00-8
Wzór chemiczny C2H7NO
Masa molowa 61,08 g/mol
Postać fizyczna Organiczna, bezbarwna, lepka ciecz
Kod taryfy celnej 29221100
ADR UN2491
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Nieprzyjemny, rybi zapach
Temperatura topnienia/krzepnięcia 10,5°C
Temperatura wrzenia/zakres 170,3°C (1013,25 gPa)
Gęstość względna 1,02 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie > 1 000g/l przy 20°C (ph 12,1)

Etanoloamina ( 2-aminoetanol, monoetanoloamina, ETA lub MEA ) to organiczny związek chemiczny o właściwościach przeciwhistaminowych. Etanoloamina jest powszechnie nazywana monoetanoloaminą lub MEA w celu odróżnienia od dietanoloaminy (DEA) i trietanoloaminy (TEA).
Cząsteczka MEA, zawiera  pierwszorzędową aminę  i pierwszorzędowy alkohol . Jako alkohole, etanoloaminy są higroskopijne i mogą reagować z kwasami z wytworzeniem estrów. Jednocześnie jako aminy są lekko alkaliczne i reagują z kwasami wytwarzając sole i mydła. Te właściwości są bazą do wielu zastosowań etanoloaminy.

Etanoloamina to bezbarwna, lepka ciecz o zapachu przypominającym amoniak . Cząsteczki etanoloaminy występują w organizmach i tworzą błony komórkowe. Okazuje się, że cząsteczki opisywanej substancji odnaleziono także w przestrzeni międzygwiezdnej.

Etanoloamina jest wytwarzana przez reakcję tlenku etylenu z amoniakiem.

Substancja oznaczona jako ADR o numerze UN 2491. W zastosowaniach przemysłowych, MEA jest używana w czystej postaci (w koncentracji >99%) lub jako roztwory wodne o różnej koncentracji.

Zastosowanie:

  • surowiec do produkcji detergentów , emulgatorów, środków zmiękczających, past, farmaceutyków, inhibitorów korozji i półproduktów chemicznych,
  • regulator pH w kosmetykach,
  • w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator,
  • w medycynie,
  • składnik płynu do czyszczenia szyb samochodowych,
  • jako rozpuszczalnik  przy produkcji barwników,
  • w przemyśle celulozowym.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.