tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Fosforan diamonowy

Inne nazwy: fosforan amonu,DAP, fosforan dwuamony, wodorofosforan amonu

Identyfikator produktu Fosforan diamonowy
Branże Farby i lakiery, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki fosforu, Związki azotu
Nr CAS 7783-28-0
Nr WE 231-987-8
Wzór chemiczny (NH4)2HPO4
Masa molowa 132,1 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, białe kryształy
Kod taryfy celnej 31053000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 8-8,5
Gęstość względna 1,619 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 588 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Nierozpuszczalny w alkoholach, acetonie i ciekłym amoniaku