tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Fosforan diamonowy

Inne nazwy: fosforan amonu,DAP, fosforan dwuamony, fosforan dwuamonowy wodorofosforan amonu

Identyfikator produktu Fosforan diamonowy
Branże Farby i lakiery, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki fosforu, Związki azotu
Nr CAS 7783-28-0
Nr WE 231-987-8
Wzór chemiczny (NH4)2HPO4
Masa molowa 132,1 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, białe kryształy
Kod taryfy celnej 31053000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 8-8,5
Gęstość względna 1,619 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 588 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Nierozpuszczalny w alkoholach, acetonie i ciekłym amoniaku

FOSFORAN DIAMONOWY to związek chemiczny należący do związków nieorganicznych, o wzorze chemicznym (NH4)2HPO4 , sól diamonowa kwasu fosforowego. DAP jest rozpuszczalny w wodzie. Związek ten otrzymywany jest poprzez reakcję amoniaku z kwasem fosforowym. 

Fosforan dwuamonowy występuje w naturze jako niezwykle rzadki fosfamit mineralny. Pokrewny związek diwodorowy występuje jako mineralny bifosfamit. Obecnie, najczęściej stosowany jest jako środek nawozowy.

Nawozy z fosforanem amonu pojawiły się po raz pierwszy w latach 60. XX wieku, DAP szybko stał się jednym z najpopularniejszych produktów nawozowych.  

Zastosowanie fosforanu diamonowego:

 • powszechnie stosowany jako nawóz, ze względu na wysoką zawartość składników odżywczych
  i dobre właściwości fizyczne,  środek tymczasowo podnoszący pH gleby;
  nawóz do gleb ubogich w fosfor, azot;
  stosowany także w przygotowywaniu gleby pod zasiew i uprawę

 • fosforan diamonowy może być stosowany jako środek przeciwpożarowy, z uwagi na zdolność obniżania temperatury spalania materiału, zwiększenie ilości powstającego węgla podczas spalania. Stanowi dodatek do wody, która gasi pożary lasów i traw. Co więcej, związek ten jest rozprowadzany na terenach popożarowych, w celu odbudowy mikrośrodowiska. 

  Ciekawostką jest zastosowanie DAP w materiałach papierowych, sklejkach czy tkaninach-
  DAP zmniejsza palność owych materiałów.
 • DAP jest stosowany w różnych procesach przemysłowych, takich jak obróbka metali.

 • Jest powszechnie dodawany do wina w celu podtrzymania fermentacji drożdży oraz do sera w celu podtrzymania kultur sera