tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Czteroboran sodu pięciowodny

Inne nazwy: Boraks pięciowodny

Identyfikator produktu Czteroboran sodu pięciowodny
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu, Związki boru
Nr CAS 12179-04-3
Nr WE 215-540-4
Wzór chemiczny Na2B4O7•5H2O
Masa molowa 291,3 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28401100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 9,3 (roztwór 3%, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 741°C
Temperatura wrzenia/zakres 1575°C
Gęstość względna 1,81 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 3,7% (20°C)