tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Pentaerytrytol

Inne nazwy: Pentaerytryt

Identyfikator produktu Pentaerytrytol
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole
Nr CAS 115-77-5
Nr WE 204-104-9
Wzór chemiczny C5H12O4
Masa molowa 136,15 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek
Kod taryfy celnej 29054200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 262°C
Temperatura wrzenia/zakres 276°C
Gęstość względna 1,37 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 62 g/l (20°C )