tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
tel. 81 756 55 16
fax: 81 756 55 08
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Maria Grzesiak
tel. 81 751 09 76
fax: 81 756 55 08
kom. 661 414 402
maria.grzesiak@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Sebacynian bis(2-etyloheksylu)

Inne nazwy: Sebacynian dwuoktylu

Identyfikator produktu Sebacynian bis(2-etyloheksylu)
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 122-62-3
Nr WE 204-558-8
Wzór chemiczny C26H50O4
Masa molowa 426,67 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna lub lekko żółtawa oleista ciecz
Kod taryfy celnej 29171390
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia < -70°C
Temperatura wrzenia/zakres 256°C
Gęstość względna 0,912 - 0,918 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszcza się w alkoholu, eterze i innych rozpuszczalnikach organicznych