tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Alkohol izopropylowy

Inne nazwy: IPA, propan-2-ol, izopropanol, 2-hydroksypropan

Identyfikator produktu Alkohol izopropylowy
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł farmaceutyczny, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole
Nr CAS 67-63-0
Nr WE 200-661-7
Numer indeksowy 603-117-00-0
Wzór chemiczny CH3CH(OH)CH3
Masa molowa 60,1 g/mol
Postać fizyczna Ciecz
ADR UN1219
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia -88°C
Temperatura wrzenia/zakres 82 - 83°C
Gęstość względna 0,78 – 0,786 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Eter: mieszalny
Inne właściwości fizyczne Łatwopalny

Alkohol izopropylowy ,IPA to wysokiej czystości, profesjonalny środek chemiczny z grupy alkoholi organicznych, który posiada świetne właściwości dezynfekujące,  czyszczące i odtłuszczające, a dzięki zdolności szybkiego odparowania jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem. Alkohol izopropylowy jest neutralny chemicznie wobec materiałów powszechnie stosowanych (w tym tworzyw sztucznych).W przemyśle otrzymywany z hydratacji propylenu, a dzięki odwodnieniu izopropanolu, powstaje aceton.

    Zastosowanie:

 • czyszczenie delikatnych części urządzeń elektronicznych  i elektrycznych, stąd idealny do czyszczenia optyki teleskopów, lornetek, lunet, obiektywów, okularów czy szkieł powiększających.
 • odtłuszczanie oraz usuwanie zanieczyszczeń z włókien światłowodowych przed założeniem złączy lub ich spawaniem,
 • regeneracja kartridży do drukarek laserowych oraz atramentowych,
 • pielęgnacja czytników optycznych, mechanizmów i głowic audio-video,
 • czyszczenie tkanin bawełnianych i elementów wykonanych z drewna,
 • czyszczenie atomizerów w e-papierosach,
 • jako dodatek do paliw w celu zwiększenia rozpuszczalności w nich wody,
 • usuwanie środków smarnych i tłuszczy wodoodpornych,
 • czyszczenie monitorów i ekranów LED, LCD,
 • szeroko stosowany jako środek dezynfekujący i odkażający,
 • środek stosowany w kosmetologii przy lakierowaniu paznokci,
 • stosowany jako nośnik i rozpuszczalnik do chromatografi HPLC,
 • 70% roztwór wodny stosowany jako płyn antyseptyczny,
 • używany w poligrafii i druku offsetowym,
 • zamiennik etanolu i metanolu, w niektórych przypadkach. 

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.