tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Chlorek metylenu

Inne nazwy: Dwuchlorometan, dichlorometan

Identyfikator produktu Chlorek metylenu
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki, Związki chloru
Nr CAS 75-09-2
Nr WE 200-838-9
Numer indeksowy 602-004-00-3
Wzór chemiczny CH2Cl2
Masa molowa 119 g/mol
Postać fizyczna Klarowna ciecz
ADR UN1593
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 6,0-7,0
Temperatura topnienia/krzepnięcia -97°C
Temperatura wrzenia/zakres 39,5 – 40,5°C
Gęstość względna 1326 kg/m3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 1,3 % w 20°C
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Mieszalny z większością rozpuszczalników organicznych

Chlorek metylenu inaczej dichlorometan, , CH2Cl2 jest to organiczny związek chemiczny z grupy halogenków alkilowych, chlorowa pochodna metanu. W temperaturze pokojowej i przy ciśnieniu atmosferycznym jest bezbarwną, klarowną, szybko parującą cieczą. Ma charakterystyczny, słodkawy zapach. Jest oznaczony jako substancja ADR o numerze UN1593. Mieszalny z większością rozpuszczalników organicznych. Jest substancją niepalną i mało reaktywną, na przykład mniej podatną od chloroformu na rozkład pod wpływem światła.
Chlorek metylenu wykorzystywany w wielu branżach. Przede wszystkim w produkcji farb i lakierów, chemii gospodarczej i budowlanej, w produkcji klei, olei, smarów, żywic, tworzyw sztucznych oraz poliuretanów. Może być stosowany również jako :

 • rozpuszczalnik do reakcji oraz ekstrakcji,
 • eluent do chromatografii cieczowej w tym HPLC,
 • do usuwania powłok malarskich z różnych powierzchni,
 • środek czyszczący do kamienia, np. parafiny z nagrobka,
 • środek spieniający,
 • środek biobójczy,
 • chemikalia laboratoryjne,
 • substancja używana w kosmetyce,
 • środek ochrony roślin,
 • rozcieńczalnik,
 • w stomatologii: najszybszy rozpuszczalnik do wypełnień kanałowych, szczególnie polecany do usuwania endomethasonu i gutaperki.


Chlorek metylenu jest najmniej szkodliwym z chlorowych pochodnych węglowodorów, ale jego duża lotność zwiększa niebezpieczeństwo zatrucia. Działa drażniąco na skórę i oczy oraz toksycznie po wchłonięciu przez drogi oddechowe lub połknięciu.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.