tel: +48 81 756 55 20
pl en ru

Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany

Produkty

Aceton

Inne nazwy: Dwumetyloketon, dimetyloketon, propanon, propan-2-on, keton dimetylowy

Adypinian dwuoktylu

Inne nazwy: Heksanodionian bis(2-etyloheksylu), Adypinian bis(2-etyloheksylu), Adypinian di(2-etyloheksylu), Ester bis(2-etyloheksylowy) kwasu adypinowego

Alkohol furfurylowy

Inne nazwy: 2-Furanometanol, furan-2-ylometanol, 2-furanokarbinol, alkohol furfuralowy, 2-furylokarbinol, 2-furylometanol, 2-hydroksymetylofuran

Alkohol izopropylowy

Inne nazwy: IPA, propan-2-ol, izopropanol, 2-hydroksypropan

Alkohol metylowy

Inne nazwy: Metanol, karbinol

Alkohol n-propylowy

Inne nazwy: N-propanol, 1-hydroksypropan

Aminoetylopiperazyna

Inne nazwy: 2-piperazyn-1-yloetyloamina

Azotan cynku sześciowodny

Inne nazwy: Sól cynkowa kwasu azotowego

Bezwodnik maleinowy

Inne nazwy: Bezwodnik kwasu maleinowego, bezwodnik kwasu cis-etylenodikarboksylowego, furanodion-2,5, ŻTP

Butyldiglikol

Inne nazwy: 2-(2-butoksyetoksy)etanol, eter monobutylowy glikolu monoetylenowego

Butylglikol

Inne nazwy: 2-butoksyetanol

Chlorek amonu

Inne nazwy: Salmiak

Chlorek metylenu

Inne nazwy: Dwuchlorometan, dichlorometan

Chlorek sodu - sól tabletkowana

Inne nazwy: brak

Czteroboran sodu bezwodny

Inne nazwy: Boraks bezwodny

Czteroboran sodu pięciowodny

Inne nazwy: Boraks pięciowodny

Czteroboran sodu dziesięciowodny

Inne nazwy: Boraks dziesięciowodny

Dietanoloamina

Inne nazwy: DEA, dwuetonoloamina, 2,2-iminodietanol

Dietonolomina 80%

Inne nazwy: DEA roztwór 80%, dwuetonoloamina roztwór 80%, 2,2-iminodietanol roztwór 80%

Dietanoloamina 85%

Inne nazwy: DEA roztwór 85%, dwuetonoloamina roztwór 85%, 2,2-iminodietanol roztwór 85%

Dietanoloamina 90%

Inne nazwy: DEA roztwór 90%, dwuetonoloamina roztwór 90%, 2,2-iminodietanol roztwór 90%

Dietanoloamina 100%

Inne nazwy: DEA, dwuetonoloamina roztwór 100%, 2,2-iminodietanol roztwór 100%

Etanoloamina

Inne nazwy: 2-aminoetanol, MEA, monoetanoloamina

Etanoloamina 80%

Inne nazwy: 2-aminoetanol roztwór 80%, MEA roztwór 80%

Etanoloamina 85%

Inne nazwy: 2-aminoetanol roztwór 85%, MEA roztwór 85%

Etanoloamina 100%

Inne nazwy: 2-aminoetanol, MEA

Etanoloamina 90%

Inne nazwy: 2-aminoetanol roztwór 90%, MEA roztwór 90%

Fosforan monoamonowy

Inne nazwy: MAP, fosforan jednoamonowy

Fosforan trietylu

Inne nazwy: brak

Gliceryna

Inne nazwy: Glicerol, propanotriol

Gliceryna 80%

Inne nazwy: Glicerol, propanotriol

Gliceryna 96%

Inne nazwy: Glicerol, propanotriol

Gliceryna 99,5%

Inne nazwy: Glicerol, propanotriol

Glikol dietylenowy

Inne nazwy: Glikol dwuetylenowy, diglikol, DEG, 2,2'-oksydietanol

Glikol monoetylenowy

Inne nazwy: Glikol monoetylenowy, MEG

Glikol trietylenowy

Inne nazwy: Glikol trójetylenowy, TEG

Grafit

Inne nazwy: brak

Kalafonia

Inne nazwy: brak

Kwas 2-akrylamido-2-metylopropanosulfonowy

Inne nazwy: AMPS

Kwas amidosulfonowy

Inne nazwy: kwas sulfamidowy

Kwas benzoesowy

Inne nazwy: Kwas benzenokarboksylowy

Kwas borowy

Inne nazwy: Kwas ortoborowy

Kwas salicylowy

Inne nazwy: Kwas 2-hydroksy benzoesowy

Mocznik

Inne nazwy: brak

Octan butylglikolu

Inne nazwy: Octan 2-butoksyetylu, ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego

Octan n-butylu

Inne nazwy: Octan butylu

Octan etylu

Inne nazwy: Ester etylowy kwasu octowego, etser octowy

Olej rycynowy

Inne nazwy: brak

Olej sojowy

Inne nazwy: brak

Paraformaldehyd

Inne nazwy: brak

Rezorcyna

Inne nazwy: brak

Siarczan baru strącany

Inne nazwy: brak

Stearynian wapnia

Inne nazwy: brak

Talk 325 mesh, 700 mesh

Inne nazwy: brak

Trietylenotetraamina

Inne nazwy: Trójetylenotetraamina, TETA

Trietanoloamina 80%, 85%, 90%, 100%

Inne nazwy: trójetanoloamina, 2,2',2''-nitrilotrietanol

Tritlenek antymonu

Inne nazwy: Trójtlenek antymonu

Urotropina (stabilizowana, niestabilizowana)

Inne nazwy: Heksametylenotetramina

Węglan wapnia

Inne nazwy: brak

Wodorotlenek baru

Inne nazwy: brak

Wodorotlenek litu jednowodny

Inne nazwy: brak

Wodorotlenek potasu stały

Inne nazwy: Ług potasowy

Wodorotlenek sodu stały (płatki, granulki)

Inne nazwy: Ług sodowy, soda kaustyczna