tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Olej rycynowy

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Olej rycynowy
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Oleje, tłuszcze, woski
Nr CAS 8001-22-7
Nr WE 232-293-8
Postać fizyczna Żółtawa ciecz
Właściwości fizyczne i chemiczne
Gęstość względna 0,919 – 0,925 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny