tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Adam Wójtowicz
kom. 539 819 999
adam.wojtowicz@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Izabela Żardecka
tel. 81 756 55 21
fax: 81 756 55 08
kom. 728 408 664
izabela.zardecka@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Tritlenek antymonu

Inne nazwy: Trójtlenek antymonu

Identyfikator produktu Tritlenek antymonu
Branże Surowce A-Z, Szkło i ceramika, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Tlenki
Nr CAS 1309-64-4
Nr WE 215-175-0
Wzór chemiczny Sb2O3
Masa molowa 291,52 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, krystaliczne koloru białego
Kod taryfy celnej 28258000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 656°C (1013 hPa)
Temperatura wrzenia/zakres 1425°C (1013 hPa)
Gęstość względna 5897 kg/m3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 2,76 mg/l (22,2°C )