tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

Adypinian dwuoktylu

Inne nazwy: Heksanodionian bis(2-etyloheksylu), Adypinian bis(2-etyloheksylu), Adypinian di(2-etyloheksylu), Ester bis(2-etyloheksylowy) kwasu adypinowego

Identyfikator produktu Adypinian dwuoktylu
Branże Surowce A-Z, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Estry
Nr CAS 103-23-1
Nr WE 203-090-1
Wzór chemiczny C22H42O4
Masa molowa 370,6 g/mol
Postać fizyczna Ciecz bezbarwna do żółtej
Kod taryfy celnej 29171200
ADR UN3082
Właściwości fizyczne i chemiczne
Temperatura topnienia/krzepnięcia -67,8°C
Temperatura wrzenia/zakres 417°C
Gęstość względna 0,92 g/cm3