tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

 

Kwas 2-akrylamido-2-metylopropanosulfonowy

Inne nazwy: AMPS

Identyfikator produktu Kwas 2-akrylamido-2-metylopropanosulfonowy
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Kwasy
Nr CAS 15214-89-8
Nr WE 239-268-0
Wzór chemiczny C7H13NO4S
Masa molowa 207,25 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 29241900
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Nieznaczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 185°C
Gęstość względna 1100 kg/m3 (15°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny