tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Kwas 2-akrylamido-2-metylopropanosulfonowy

Inne nazwy: AMPS

Identyfikator produktu Kwas 2-akrylamido-2-metylopropanosulfonowy
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Kwasy
Nr CAS 15214-89-8
Nr WE 239-268-0
Wzór chemiczny C7H13NO4S
Masa molowa 207,25 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 29241900
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Nieznaczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 185°C
Gęstość względna 1100 kg/m3 (15°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny