tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Kwas 2-akrylamido-2-metylopropanosulfonowy

Inne nazwy: AMPS

Identyfikator produktu Kwas 2-akrylamido-2-metylopropanosulfonowy
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Kwasy
Nr CAS 15214-89-8
Nr WE 239-268-0
Wzór chemiczny C7H13NO4S
Masa molowa 207,25 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 29241900
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Nieznaczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 185°C
Gęstość względna 1100 kg/m3 (15°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny