tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Fosforan trietylu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Fosforan trietylu
Branże Surowce A-Z, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Estry
Nr CAS 78-40-0
Nr WE 201-114-5
Wzór chemiczny C6H15O4P
Masa molowa 182,16 g/mol
Postać fizyczna Ciecz
Kod taryfy celnej 29199000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura wrzenia/zakres 211ºC
Gęstość względna 1071 kg/m3