tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

 

Octan etylu

Inne nazwy: Ester etylowy kwasu octowego, etser octowy

Identyfikator produktu Octan etylu
Branże Farby i lakiery, Kosmetyka, Surowce A-Z, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 141-78-6
Nr WE 205-500-4
Numer indeksowy 607-022-00-5
Wzór chemiczny C4H8O2
Masa molowa 88,11 g/mol
Postać fizyczna Przejrzysta ciecz, bezbarwna do lekko żółtej
Kod taryfy celnej 29153100
ADR UN1173
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny, podobny do acetonu
Temperatura topnienia/krzepnięcia ~-84°C
Temperatura wrzenia/zakres ~-77°C
Gęstość względna ~0,902 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 80 g/l (20°C )