tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Siarczan baru strącany

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan baru strącany
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki siarki, Związki baru
Nr CAS 7727-43-7
Nr WE 231-784-4
Wzór chemiczny BaSO4
Masa molowa 233 g/mol
Postać fizyczna Białe ciało stałe
Kod taryfy celnej 28332700
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 3,5 – 10,0 (100 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 888°C
Gęstość względna 4,5 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie < 0,01 g/l (20°C)

Siarczan baru to nieorganiczny związek chemiczny, nierozpuszczalny w wodzie, otrzymywany w reakcji baru i kwasu siarkowego. Baryt czyli naturalnie występujący minerał zawieraja głównie siarczan baru- można go odnaleźć w żyłach kruszcowych.  Baryt znajduje zastosowanie w przemyśle wydobywczym (obciążanie płuczek wiertniczych). Dzięki wysokiemu ciężarowi właściwemu, oraz odporności na czynniki atmosferyczne i chemiczne baryt jest idealnym wypełniaczem w wielu gałęziach przemysłu. Siarczan baru jest substancja bezpieczną, jednak w przypadku kontaktu substancji z oczami, należy przemyć oczy je duża ilością wody.

Zastosowanie siarczanu baru:

  • wypełniacz do kauczuku i białych tworzyw sztucznych

  • w produkcji farb i lakierów (wzmocnienie i utrwalenie powierzchni, nadaje połysk), poprawia przejrzystość bejc
  • budownictwo, stosowanie barytu jako dodatek do betonu budującego konstrukcje osłon stałych (z uwagi na zdolność pochłaniania promieniowania)

  • fotografia, jako składnik papieru fotograficznego

  • kosmetyka

  • przemysł ceramiczny poprzez stabilizację i większą płynność masy ceramicznej redukuje możliwość powstawania rys na porcelanie

  • badania gleby, siarczan baru łącząc się z cząstkami mieszaniny testowej, ułatwia dostrzeżenie koloru wskaźnika i pozwala na badanie właściwości gleb

  • medycyna, jako środek kontrastujący używany podczas badań przewodu pokarmowego (bardzo dobra tolerancja i pochłanianie promieniowania rentgenowskiego)

  • Siarczan baru świetnie sprawdza się też jako materiał oddzielający stałą i płynną miedź w płytach anodowych.