tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Siarczan baru strącany

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan baru strącany
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki siarki, Związki baru
Nr CAS 7727-43-7
Nr WE 231-784-4
Wzór chemiczny BaSO4
Masa molowa 233 g/mol
Postać fizyczna Białe ciało stałe
Kod taryfy celnej 28332700
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 3,5 – 10,0 (100 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 888°C
Gęstość względna 4,5 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie < 0,01 g/l (20°C)