tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Urotropina (stabilizowana, niestabilizowana)

Inne nazwy: Heksametylenotetramina

Identyfikator produktu Urotropina (stabilizowana, niestabilizowana)
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminy
Nr CAS 100-97-0
Nr WE 202-905-8
Numer indeksowy 612-101-00-2
Wzór chemiczny C6H12N4
Masa molowa 140,19 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29336940
ADR UN1328
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Amoniakalny
Gęstość względna 1,33 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 813000 mg/l H2O (12°C )

Urotropina występująca również pod nazwami takimi jak Heksametylenotetramina, metenamina jest organicznym związkiem o wzorze CH26N4.

Pozyskuje się ją na skutek kondesacji amoniaku wraz z aldehydem mrówkowym. Jest  białym, krystalicznym proszkiem. Urotropina jest rozpuszczalna w wodzie jak i w polarnych rozpuszczalnikach organicznych.

W medycynie pierwszy raz została użyta w XIX wieku w leczeniu żołnierzy narażonych na działanie fosfogenu oraz jako środek antyseptyczny (na mocz)

W chemii organicznej Heksametylenotetramina jest odczynnikiem w syntezie organicznej wykorzystywanym w reakcjach takich jak reakcja Sommeleta, reakcja Delepine jak i reakcja Duffa

 Stosowana jest:

-  do utwardzenia sproszkowanych preparatów,

 - w przemyśle medycznym dzięki bakteriobójczym działaniu stosowana jest do leczenia infekcji dolnych dróg moczowych jak i nadmiernej potliwości

-  w żywości jako środek konserwujący (dopuszczony w Unii Europejskiej pod numerem E239)

 - W pirotechnice do produkcji RDX, HMTD, oktogenu