tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Urotropina (stabilizowana, niestabilizowana)

Inne nazwy: Heksametylenotetramina

Identyfikator produktu Urotropina (stabilizowana, niestabilizowana)
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminy
Nr CAS 100-97-0
Nr WE 202-905-8
Numer indeksowy 612-101-00-2
Wzór chemiczny C6H12N4
Masa molowa 140,19 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29336940
ADR UN1328
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Amoniakalny
Gęstość względna 1,33 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 813000 mg/l H2O (12°C )