tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Butylglikol

Inne nazwy: 2-butoksyetanol

Identyfikator produktu Butylglikol
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 111-76-2
Nr WE 203-905-0
Numer indeksowy 603-014-00-0
Wzór chemiczny C6H14O2
Masa molowa 118,17 g/mol
Postać fizyczna Ciecz
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Łagodny
Temperatura topnienia/krzepnięcia ~- 70°C
Temperatura wrzenia/zakres 167-173°C (1013 hPa)
Gęstość względna 0,899 – 0902 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny