tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Węglan wapnia

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Węglan wapnia
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu węglowego - węglany, Związki węgla, Związki wapnia
Nr CAS 497-19-8
Nr WE 207-439-9
Wzór chemiczny CaCO3
Masa molowa 100,09 g/mol
Postać fizyczna Proszek koloru białego
Kod taryfy celnej 28365000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 8-9 (jako roztwór nasycony w 25°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 1289°C
Gęstość względna 2,7 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 13-16 mg/l (20°C)