tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Stearynian wapnia

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Stearynian wapnia
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki wapnia
Nr CAS 1592-23-0
Nr WE 216-472-8
Wzór chemiczny C36H70CaO4
Masa molowa 607,02 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
ADR 29157050
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH Zasadowy
Temperatura topnienia/krzepnięcia 179,5°C
Temperatura wrzenia/zakres 661°C
Gęstość względna 1,12 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 40 mg/l (15°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach 2 mg/l (35°C)