tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
tel. 81 756 55 16
fax: 81 756 55 08
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Maria Grzesiak
tel. 81 751 09 76
fax: 81 756 55 08
kom. 661 414 402
maria.grzesiak@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Stearynian wapnia

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Stearynian wapnia
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki wapnia
Nr CAS 1592-23-0
Nr WE 216-472-8
Wzór chemiczny C36H70CaO4
Masa molowa 607,02 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
ADR 29157050
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH Zasadowy
Temperatura topnienia/krzepnięcia 179,5°C
Temperatura wrzenia/zakres 661°C
Gęstość względna 1,12 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 40 mg/l (15°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach 2 mg/l (35°C)