tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Kwas salicylowy

Inne nazwy: Kwas 2-hydroksy benzoesowy

Identyfikator produktu Kwas salicylowy
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 69-72-7
Nr WE 200-712-3
Wzór chemiczny C7H6O3
Masa molowa 138,12 g/mol
Postać fizyczna Biały lub prawie biały krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 29182100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH ~2,4 (2 g/l , 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 157 - 159°C
Temperatura wrzenia/zakres ~211°C (1013 hPa)
Gęstość względna 1,443 g/cm³ (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 2 g/l (20°C)