tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Wersenian disodowy

Inne nazwy: Sól dwusodowa kwasu etylenodiaminotetraoctoweg

Identyfikator produktu Wersenian disodowy
Branże Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu wersenowego - werseniany, Związki sodu
Nr CAS 6381-92-6
Nr WE 205-358-3
Wzór chemiczny C10H14N2Na2O8
Masa molowa 372,2 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwne ciało stałe, proszek
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 4,0 – 5,0
Temperatura wrzenia/zakres 105 - 110°C
Gęstość względna 1,767 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie ~100 g/l