tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Wersenian disodowy

Inne nazwy: Sól dwusodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego

Identyfikator produktu Wersenian disodowy
Branże Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu wersenowego - werseniany, Związki sodu
Nr CAS 6381-92-6
Nr WE 205-358-3
Wzór chemiczny C10H14N2Na2O8
Masa molowa 372,2 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwne ciało stałe, proszek
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 4,0 – 5,0
Temperatura wrzenia/zakres 105 - 110°C
Gęstość względna 1,767 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie ~100 g/l

Wersenian disodu to chemiczny związek chemiczny zdolny do tworzenia chelatów (kompleksów) z metalami. Pod względem chemicznym stanowi sól dwusodową kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) https://www.centro-chem.pl/pl/produkty/kwas-wersenowy

Związek został po raz pierwszy opisany w 1935 roku przez Ferdinanda Münza. 

Zastosowanie:

  • chemia laboratoryjna (analiza jakościowa), biochemia i biologia molekularna

  • w medycynie stosowany do leczenia zatruć metalami ciężkimi (dzięki właściwościom chelatującym)

  • stosowany w kosmetyce jako stabilizator i konserwant (zapobiega zmianom zapachu i wyglądu) Związek ten odnajdziemy w szamponach , środkach czyszczących i innych produktach higieny osobistej

  • środek konserwujący żywność (wiązanie metali ciężkich – kofaktorów niepożądanych enzymów)

  • stosowany w nawozach mikroelementowych