tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Kwas wersenowy

Inne nazwy: EDTA, kwas etylenodiaminotetraoctowy, kwas edytynowy, kwas etylenodinitrylotetraoctowy

Identyfikator produktu Kwas wersenowy
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 60-00-4
Nr WE 200-449-4
Numer indeksowy 607-429-00-8
Wzór chemiczny C10H16N2O8
Masa molowa 292,25 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 29224985
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 2-3
Gęstość względna 0,86 kg/m3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 0,2 g/l

Kwas wersenowy (zwany EDTA) to związek organiczny, kwas polikarboksylowy i jednocześnie α-aminokwas. Stanowi substancję bezzapachpwą, przyjmuje postać białego proszku, z wodorotlenkami tworzy werseniany. Kwas wersenowy jest rozpowszechniony w przemyśle nawozowym i gospodarczym. EDTA ma wysoką zdolność wiązania jonów metali, np. glinu, kadmu, kobaltu, niktli, ołowiu i wielu innych. Wraz z jonami metali tworzy kompleksy chelatowe.. Właściwości chelatujące kwasu wersenowego są na tyle silne, że tworzy on kompleksy nawet z berylowcami. Obecnie EDTA jest syntetyzowany głównie z etylenodiaminy (1,2 diaminoetanu), formaldehydu i cyjanku sodu. 

Zastosowanie EDTA i jego soli:

 • stosowany w nawozach mikroelementowych

 • szeroko rozpowszechniony w medycynie, stomatologii

 • jako środek czyszczący, składnik wybranych mydeł

 • stosowany w zatruciach metalami ciężkimi

 • zapobieganie pozaustrojowemu krzepnięciu krwi (wiązanie wapnia)

 • odczynnik kompleksujący w chemii analitycznej, składnik buforów

 • składnik uzdatniaczy wody w akwarystyce

 • stabilizator konsystencji i konserwant- dlatego też stosowany w przemyśle spożywczym

 • coraz powszechniej stosuje się EDTA w celu oczyszczenia organizmu ze złogów miażdżycowych

 • wybielanie masy celulozowej i tkanin

 • produkcja tuszy do drukarek

 • obróbka fotografii.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.