tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Kwas wersenowy

Inne nazwy: EDTA, kwas etylenodiaminotetraoctowy, kwas edytynowy, kwas etylenodinitrylotetraoctowy

Identyfikator produktu Kwas wersenowy
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 60-00-4
Nr WE 200-449-4
Numer indeksowy 607-429-00-8
Wzór chemiczny C10H16N2O8
Masa molowa 292,25 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 29224985
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 2-3
Gęstość względna 0,86 kg/m3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 0,2 g/l

Kwas wersenowy inaczej EDTA, kwas edetynowy jest to organiczny surowiec chemiczny, kwas polikarboksylowy i jednocześnie α-aminokwas. Z mocnymi wodorotlenkami tworzy sole – werseniany. Jest to krystaliczny, bezzapachowy, biały proszek. Kwas wersenowy znajduje swoje zastosowanie między innymi w takich gałęziach przemysłu jak chemia gospodarcza oraz przemysł nawozowy. Ważnym zastosowaniem EDTA jest maskowanie jonów metali – na przykład bizmutu, chromu(III), cynku, cyrkonu, glinu, kadmu, kobaltu, magnezu, miedzi, niklu, ołowiu, toru, wanadu, żelaza(III) – które jest możliwe w wyniku tworzenia z nimi kompleksów chelatowych. Właściwości chelatujące kwasu wersenowego są na tyle silne, że tworzy on kompleksy nawet z berylowcami.
Możliwe zastosowania EDTA oraz jego soli:

 • stosowany w nawozach mikroelementowych,
 • środki czyszczące,
 • składnik niektórych mydeł,
 • stosowany jako odtrutka w zatruciach metalami ciężkimi,
 • zapobieganie pozaustrojowemu krzepnięciu krwi (wiązanie wapnia),
 • odczynnik kompleksujący w chemii analitycznej,
 • środek konserwujący żywność (wiązanie metali ciężkich – kofaktorów niepożądanych enzymów),
 • składnik roztworów buforowych,
 • inhibitor metaloproteaz,
 • składnik uzdatniaczy wody w akwarystyce,
 • hamuje karbapenemazy,
 • stabilizator konsystencji i konserwant,
 • coraz powszechniej stosuje się EDTA w celu oczyszczenia organizmu ze złogów miażdżycowych,
 • wybielanie masy celulozowej i tkanin,
 • produkcja tuszy do drukarek,
 • obróbka fotografii.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.