tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Wersenian czterosodowy roztwór ok. 39%

Inne nazwy: Sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego roztwór

Identyfikator produktu Wersenian czterosodowy roztwór ok. 39%
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu wersenowego - werseniany, Związki sodu
Nr CAS 64-02-8
Nr WE 200-573-9
Numer indeksowy 607-428-00-2
Wzór chemiczny C10h12n2o8na4
Masa molowa 380,2 g/mol
Postać fizyczna Ciecz koloru jasnożółtego
ADR UN3267
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Amoniakalny
pH 1 - 12 (1% roztwór )
Gęstość względna 1150 - 1380 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny