tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Siarczan magnezu siedmiowodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan magnezu siedmiowodny
Branże Farby i lakiery, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki siarki, Związki magnezu
Nr CAS 10034-99-8
Nr WE 231-298-2
Wzór chemiczny MgSO4·7H2O
Masa molowa 246,48 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczny proszek koloru białego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH ~8,4 (roztwór wodny, 25°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 770°C
Gęstość względna 1,7 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 342 g/l (20°C )