tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Siarczan magnezu siedmiowodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan magnezu siedmiowodny
Branże Farby i lakiery, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki siarki, Związki magnezu
Nr CAS 10034-99-8
Nr WE 231-298-2
Wzór chemiczny MgSO4·7H2O
Masa molowa 246,48 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczny proszek koloru białego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH ~8,4 (roztwór wodny, 25°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 770°C
Gęstość względna 1,7 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 342 g/l (20°C )

Siarczan magnezu chemicznie jest związkiem nieorganicznym, solą kwasu siarkowego i magnezu. Fizycznie ma postać kryształków barwy białej bądź bezbarwnej.

Siarczan magnezu można uzyskać:

- naturalnie: poprzez oczyszczanie form mineralnych (takich jak kizeryt, epsomit)
- syntetycznie: poprzez łączenie tlenku magnezu z kwasem siarkowym.

Siarczan magnezu posiada silne właściwości higroskopijne stąd najczęściej występuje
w formie uwodnionej w postaci siarczanu magnezu jednowodnego (MgSO4·H2O) znany w przyrodzie jako kizeryt oraz siarczanu magnezu siedmiowodnego (MgSO4·7H2O ) znany jako sól epsom, sól angielska czy sól gorzka (jest to forma najczęściej występująca i najbardziej trwała)

Formę bezwodną związku można uzyskać poprzez ogrzanie siarczanu uwodnionego do temperatury przekraczającej 200°C.

Siarczan magnezu jest bezpiecznym surowcem o łagodnym i szerokim zastosowaniu które wciąż znajduje nowe funkcje w przemyśle oraz gospodarstwie domowym.
Najczęstsze formy zastosowania:

  • jako środek antybakteryjny, przeciwzapalny i przeciwgrzybiczny do pielęgnacji ciała; stosowany w kąpielach relaksacyjnych

  • stosowany do nawożenia roślin poprzez fertygację lub dolistnie skutecznie uzupełniając niedobory magnezu i siarki

  • w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie (zawarta w opisywanym związku siarka wpływa na zwiększenie plonów poprawiając gospodarkę azotową, zwiększa zawartość tłuszczów w roślinach oleistych a także białka nasion, skrobi oraz sacharozy w ziemniakach i burakach; magnez ma kluczowe znaczenie w procesie fotosyntezy)

  • w gospodarstwie domowym może być z powodzeniem stosowany jako zamiennik wielu drogich środków chemicznych,  środek zmiękczający wodę, Jako dodatek do prania powoduje zmiękczenie tekstyliów a z dodatkiem płynu do naczyń może służyć jako środek do czyszczenia płytek i fug.