tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Azotan potasu

Inne nazwy: Saletra potasowa, sól potasowa kwasu azotowego

Identyfikator produktu Azotan potasu
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki potasu, Związki azotu
Nr CAS 7757-79-1
Nr WE 231-818-8
Wzór chemiczny KNO3
Masa molowa 101,10 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwne kryształy lub proszek
ADR UN1486
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 3 – 11 (1% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 334°C
Gęstość względna 2,1 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie W wodzie: 32 g/100 ml
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach W alkoholu: 0,16 g/100 ml

Azotan potasu KNO3 (saletra potasowa, saletra indyjska) - to nieorganiczny związek chemiczny z grupy azotanów. Sól potasu i kwasu azotowego. W przyrodzie występuje w niewielkich ilościach w postaci minerału nitrokalitu, w krajach o suchym, gorącym klimacie (Chiny, Indie). Z tych państw był sprowadzany do Europy, czemu zawdzięcza nazwę saletra indyjska. Inne nazwy, synonimy azotanu potasu to

Azotan potasu to bezbarwne lub białe krystaliczne ciało stałe. Temperatura topnienia tej substancji  wynosi 334 stopnie Celsjusza, przy ogrzaniu do 400 stopni Celsjusza rozkłada się na azotyn potasu i tlen.

Zastosowanie:

  • przemysł chemiczny,
  • chemia gospodarcza,
  • przemysł spożywczy,
  • ogrodnictwo,
  • produkcja mieszanek nawozowych,
  • nawóz sztuczny,
  • saletra,
  • saletra potasowa jest utleniaczem. Z tego powodu jej głównym zastosowaniem była produkcja czarnego prochu,
  • konserwant mięsa E252,
  • stosowany głównie do produkcji azotynu potasu (nitrowanie).

Substancja rozkłada się i jest przyswajalna w środowisku naturalnym, dlatego też jest stosowana jako nawóz sztuczny. Saletra potasowa jest podstawowym nawozem stosowanym do nawożenia pogłównego roślin. Jest nawozem bezbalastowym, zawierającym składniki pokarmowe takie jak azot i potas. 

Saletra potasowa całkowicie rozpuszczalny nawóz . Nie zawiera chlorków i sodu oraz innych składników wpływających niekorzystnie na wzrost, rozwój roślin oraz jakość plonu. Pod osłonami stosować przez cały rok, a w gruncie od kwietnia do września.

Wpływ na zdrowie człowieka:
Dopuszczalna dawna dzienna azotanu potasu wynosi 3,5 mg na kilogram masy ciała. Jest to środek łatwo wchłaniany w przewodzie pokarmowym i w większości jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej. W określonych warunkach z udziałem mikroflory następuje redukcja azotanów do azotynów, co może stać się powodem zatrucia. Skutkiem przedawkowania są wymioty, mdłości, zawroty głowy, migrena. Środek działa szkodliwie na tarczycę, jest niedozwolony dla dzieci poniżej 6 miesięcy.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.