tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

 

 

Azotan potasu

Inne nazwy: Saletra potasowa, sól potasowa kwasu azotowego

Identyfikator produktu Azotan potasu
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki potasu, Związki azotu
Nr CAS 7757-79-1
Nr WE 231-818-8
Wzór chemiczny KNO3
Masa molowa 101,10 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwne kryształy lub proszek
ADR UN1486
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 3 – 11 (1% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 334°C
Gęstość względna 2,1 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie W wodzie: 32 g/100 ml
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach W alkoholu: 0,16 g/100 ml

Azotan potasu KNO3 (saletra potasowa, saletra indyjska)

to nieorganiczny związek chemiczny z grupy azotanów. Sól potasu i kwasu azotowego. W przyrodzie występuje w niewielkich ilościach w postaci minerału: nitrokalitu, w krajach o suchym, gorącym klimacie (Chiny, Indie). Z tych państw był sprowadzany do Europy, czemu związek ten zawdzięcza inna nazwę: saletra indyjska.

Azotan potasu to bezbarwne lub białe krystaliczne ciało stałe. Temperatura topnienia tej substancji  wynosi 334 stopnie Celsjusza, przy ogrzaniu do 400 stopni Celsjusza rozkłada się na azotyn potasu
i tlen.

Zastosowanie:

  • przemysł chemiczny,
  • chemia gospodarcza
  • przemysł spożywczy
  • ogrodnictwo,
  • produkcja mieszanek nawozowych
  • stosowany jako utleniacz  (produkcja czarnego prochu)
  • konserwant mięsa (E252)
  • stosowany głównie do produkcji azotynu potasu (nitrowanie).

Substancja rozkłada się i jest przyswajalna w środowisku naturalnym, dlatego też jest stosowana jako nawóz sztuczny. Saletra potasowa jest podstawowym nawozem stosowanym do nawożenia pogłównego roślin. Jest nawozem bezbalastowym, zawierającym składniki pokarmowe takie jak azot i potas. 

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.