tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Azotan potasu

Inne nazwy: Saletra potasowa, sól potasowa kwasu azotowego

Identyfikator produktu Azotan potasu
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki potasu, Związki azotu
Nr CAS 7757-79-1
Nr WE 231-818-8
Wzór chemiczny KNO3
Masa molowa 101,10 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwne kryształy lub proszek
ADR UN1486
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 3 – 11 (1% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 334°C
Gęstość względna 2,1 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie W wodzie: 32 g/100 ml
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach W alkoholu: 0,16 g/100 ml

Azotan potasu KNO3 (saletra potasowa, saletra indyjska)

to nieorganiczny związek chemiczny z grupy azotanów. Sól potasu i kwasu azotowego. W przyrodzie występuje w niewielkich ilościach w postaci minerału: nitrokalitu, w krajach o suchym, gorącym klimacie (Chiny, Indie). Z tych państw był sprowadzany do Europy, czemu związek ten zawdzięcza inna nazwę: saletra indyjska.

Azotan potasu to bezbarwne lub białe krystaliczne ciało stałe. Temperatura topnienia tej substancji  wynosi 334 stopnie Celsjusza, przy ogrzaniu do 400 stopni Celsjusza rozkłada się na azotyn potasu
i tlen.

Zastosowanie:

  • przemysł chemiczny,
  • chemia gospodarcza
  • przemysł spożywczy
  • ogrodnictwo,
  • produkcja mieszanek nawozowych
  • stosowany jako utleniacz  (produkcja czarnego prochu)
  • konserwant mięsa (E252)
  • stosowany głównie do produkcji azotynu potasu (nitrowanie).

Substancja rozkłada się i jest przyswajalna w środowisku naturalnym, dlatego też jest stosowana jako nawóz sztuczny. Saletra potasowa jest podstawowym nawozem stosowanym do nawożenia pogłównego roślin. Jest nawozem bezbalastowym, zawierającym składniki pokarmowe takie jak azot i potas. 

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.