tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Woda amoniakalna

Inne nazwy: Amoniak roztwór

Identyfikator produktu Woda amoniakalna
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 1336-21-6
Nr WE 215-647-6
Wzór chemiczny NH4OH
Masa molowa 35 g/mol
Postać fizyczna Ciecz bezbarwna do żółtej
Kod taryfy celnej 28142000
ADR UN2672
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny, ostry
pH Alkaliczne
Temperatura topnienia/krzepnięcia -57,5°C (-72,4°C dla roztworu 30% NH3)
Temperatura wrzenia/zakres 37,7°C (28,3°C dla roztworu 30% NH3)
Gęstość względna 0,91 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Całkowita (rozpuszczalnik woda)