tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Woda amoniakalna

Inne nazwy: Amoniak roztwór

Identyfikator produktu Woda amoniakalna
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 7664-41-7
Nr WE 231-635-3
Wzór chemiczny NH4OH
Masa molowa 35 g/mol
Postać fizyczna Ciecz bezbarwna do żółtej
Kod taryfy celnej 28142000
ADR UN2672
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny, ostry
pH Alkaliczne
Temperatura topnienia/krzepnięcia -57,5°C (-72,4°C dla roztworu 30% NH3)
Temperatura wrzenia/zakres 37,7°C (28,3°C dla roztworu 30% NH3)
Gęstość względna 0,91 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Całkowita (rozpuszczalnik woda)

Woda amoniakalna – amoniak ciekły, roztwór amoniaku w wodzie o charakterystycznym, ostrym zapachu. Woda amoniakalna ma odczyn zasadowy. Woda amoniakalna jest drażniąca, wchodzi w niebezpieczne reakcje z tlenem, chlorem, jodem. Ogrzewanie wody amoniakalnej lub traktowanie mocnymi zasadami również powoduje wydzielanie się gazowego amoniaku.

Woda amoniakalna i amoniak był już znany w starożytnym Egipcie i Arabii. Ciekawostką jest to, że związki amoniaku znajdują się również w kosmosie (pierwsza cząsteczka została znalezione w w 1968 ) np. w gazowych planetach Układu Słonecznego.

Zastosowanie:

  • rolnictwo- składnik pasz ubogich w azot; nawozy sztuczne

  • przemysł garbiarski (produkcja żelatyny)

  • przemysł farmaceutyczny i laboratoryjny jako odczynnik, regulator pH

  • przemysł gumowy, produkcja barwników

  • odkażanie stawów hodowlanych

  • oczyszczanie: metali, nalotów rdzy, neutralizacja pozostałości kwasów, biżuterii

  • służy również do czyszczenia i odtłuszczania blachy ocynkowanej przed malowaniem

  • meblarstwie: dawniej dym amoniakalny był tradycyjnie używany do przyciemniania lub bejcowania drewna zawierającego kwas garbnikowy . Po zamknięciu w pojemniku z drewnem opary z roztworu amoniaku reagują z kwasem garbnikowym i solami żelaza naturalnie występującymi w drewnie, nadając drewnu bogaty, ciemny wygląd. Technika ta była powszechnie stosowana podczas ruchu artystycznego i rzemieślniczego w meblach – stylu mebli, które były głównie wykonane z dębu i bejcowane tymi metodami

  • rozcieńczona woda amoniakalna znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym jako środek czyszczący, np. płyn do mycia szyb.