tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Tlenochlorek miedzi 50%

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Tlenochlorek miedzi 50%
Branże Nawozy, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki miedzi, Związki chloru
Nr CAS 1332-65-6
Nr WE 215-572-9
Wzór chemiczny ClCu2H3O3
Masa molowa 115 g/mol
Postać fizyczna Niebieskozielony proszek
Kod taryfy celnej 28274100
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 5,0 – 7,5 (1 % roztwór w H2O w 20°C)
Gęstość względna ~3,6 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 1,2 mg/l (20°C )