tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Sles 70

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Sles 70
Branże Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 9004-82-4
Postać fizyczna Bezbarwna lub żółtawa ciecz
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Specyficzny
pH 7,0 – 10,0 (roztwór 5 % w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia <5°C
Temperatura wrzenia/zakres >100°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny