tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Siarka granulowana, mielona

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarka granulowana, mielona
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 7704-34-9
Nr WE 231-722-6
Wzór chemiczny S
Postać fizyczna Ciało stałe koloru żółtego
Kod taryfy celnej 28020000
ADR UN1350
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny, kwaśny
pH 6,5 (100g/l w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 112,8°C
Temperatura wrzenia/zakres 444,6°C
Gęstość względna 2,07 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalna
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w chloroformie, benzenie, dwusiarczku węgla, benzenie, toluenie