tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Siarczan żelaza jednowodny

Inne nazwy: Siarczan żelazawy jednowodny, siarczan żelazawy, siarczan (VI) żelaza (II), monohydrat siarczanu(VI) żelaza (II), monohydrat siarczanu żelazawego

Identyfikator produktu Siarczan żelaza jednowodny
Branże Farby i lakiery, Nawozy, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki żelaza
Nr CAS 17375-41-6
Nr WE 231-753-5
Wzór chemiczny FeSO4•H2O
Postać fizyczna Ciało stałe koloru zielononiebieskiego
Kod taryfy celnej 28332980
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Metaliczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 300°C
Gęstość względna 1,89 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny