tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Siarczan potasu rozpuszczalny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan potasu rozpuszczalny
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki siarki, Związki potasu
Nr CAS 7778-80-5
Nr WE 231-915-5
Wzór chemiczny K2SO4
Masa molowa 174,27 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 31043000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 1067°C
Temperatura wrzenia/zakres 1689°C
Gęstość względna 1230 kg/m3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny

Siarczan potasu to nieorganiczny związek chemiczny. Ma postać białych granulek lub proszku, który rozpuszcza się w wodzie. Związek ten jest znany od XIV wieku. Struktura kryształów siarczanu potasu jest niezwykle złożona jak na prosty związek nieorganiczny, przypomina raczej plątaninę niż prostą powtarzającą się formę. Związek jest również interesujący strukturalnie po częściowym rozpuszczeniu. Jeśli siarczan potasu zostanie podgrzany w wodzie, nierozpuszczone kryształy tworzą wyraźną strukturę spiralną z wieloma ramionami, podobnie jak galaktyka spiralna. Struktura ta jest stabilna tak długo, jak woda pozostaje podgrzana.

Siarczan potasu to popularny środek nawozowy. Oprócz źródła potasu nawóz ten jest źródłem siarki, zwiększającej przyswajalność azotu. Chroni przed szkodnikami i chorobami roślin. Stosowany najczęściej jako do roślin wrażliwych na chlorki oraz zasolenie gleby.

Siarczan potasu ma także inne zastosowania. 

Zastosowanie siarczanu potasu:

  • Siarczan potasu jest również używany jako reduktor błysku w artyleryjskich ładunkach miotających (Umieszczenie niewielkiej ilości siarczanu potasu w prochu zmniejsza rozbłysk wylotowy, ponieważ ogranicza reaktywność wodoru z gazów pędnych i tlenu w powietrzu)

  • Czasami jest używany jako alternatywny środek do piaskowania (z uwagi na podobieństwo do sody, jednak twardszy od sody, a podobnie rozpuszczalny w wodzie)

  • Wykorzystywany przy produkcji ałunów

  • Inne zastosowanie siarczanu potasu to produkcja szkła

  • stosowany w akwarystyce do uzupełnienia wody w niezbędny potas

  • siarczan znajduje także zastosowanie w chemii budowlanej, np. w cementach gipsowych