tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Siarczan potasu rozpuszczalny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan potasu rozpuszczalny
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki siarki, Związki potasu
Nr CAS 7778-80-5
Nr WE 231-915-5
Wzór chemiczny K2SO4
Masa molowa 174,27 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 31043000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 1067°C
Temperatura wrzenia/zakres 1689°C
Gęstość względna 1230 kg/m3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny