tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Siarczan miedzi pięciowodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan miedzi pięciowodny
Branże Farby i lakiery, Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki siarki, Związki miedzi
Nr CAS 7758-99-8
Nr WE 231-847-6
Numer indeksowy 029-004-00-0
Wzór chemiczny CuSO4·5H2O
Masa molowa 249,68 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru sinoniebiezskiego do niebieskiego
Kod taryfy celnej 28332500
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH ~4 (50g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 110°C
Temperatura wrzenia/zakres 150°C
Gęstość względna 2,284 g/cm3 (25°C )
Rozpuszczalność w wodzie 423 g/l (20°C )2023 g/l (100°C )
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Słabo rozpuszczalny w alkoholach, dobrze rozpuszczalny w glicerynie