tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Polifosforan amonu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Polifosforan amonu
Branże Nawozy, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki fosforu, Związki azotu
Nr CAS 68333-79-9
Nr WE 269-789-9
Wzór chemiczny [NH4PO3]N
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28353900
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 622°C
Gęstość względna 2,55 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Słabo rozpuszczalny w metanolu, nieropuszczalny w eterze etylowym