tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Ośmioboran dwusodowy czterowodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Ośmioboran dwusodowy czterowodny
Branże Nawozy, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 12280-03-4
Nr WE 234-541-0
Wzór chemiczny Na2B8O13·4H2O
Masa molowa 412,62 g/mol
Postać fizyczna Proszek koloru białego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 8,5 (roztwór 1,0%, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 815°C
Rozpuszczalność w wodzie 9,7% (20°C )