tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Olejek migdałowy

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Olejek migdałowy
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Oleje, tłuszcze, woski
Nr CAS 8007-69-0
Nr WE 291-061-4
Postać fizyczna Ciecz koloru żółtego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Gęstość względna ~0,92 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny