tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Olejek migdałowy

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Olejek migdałowy
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Oleje, tłuszcze, woski
Nr CAS 8007-69-0
Nr WE 291-061-4
Postać fizyczna Ciecz koloru żółtego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Gęstość względna ~0,92 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny