tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Octan witaminy E

Inne nazwy: Octan tokoferylu

Identyfikator produktu Octan witaminy E
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 58-95-7
Nr WE 200-405-4
Wzór chemiczny C31H52O3
Masa molowa 472,74 g/mol
Postać fizyczna Przejrzysta, bezbarwna lub zielonkawo-żółta, oleista, lepka ciecz
Kod taryfy celnej 29362800
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia -27,5°C
Temperatura wrzenia/zakres 200 - 220°C
Gęstość względna 0,96 g/ml
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny