tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

Monostearynian glicerolu

Inne nazwy: Stearynian gliceryny, oktadekanian 2,3-dihydroksypropylu

Identyfikator produktu Monostearynian glicerolu
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 123-94-4
Nr WE 204-664-4
Wzór chemiczny C21H42O4
Masa molowa 358,56 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe o kolorze kremowym
Kod taryfy celnej 29157050
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 7,8 – 8,4 (50g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 52,0 - 59,0°C
Temperatura wrzenia/zakres 250°C
Gęstość względna 0,97 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny