tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Monostearynian glicerolu

Inne nazwy: Stearynian gliceryny, oktadekanian 2,3-dihydroksypropylu

Identyfikator produktu Monostearynian glicerolu
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 123-94-4
Nr WE 204-664-4
Wzór chemiczny C21H42O4
Masa molowa 358,56 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe o kolorze kremowym
Kod taryfy celnej 29157050
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 7,8 – 8,4 (50g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 52,0 - 59,0°C
Temperatura wrzenia/zakres 250°C
Gęstość względna 0,97 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny