tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Mentol

Inne nazwy: L-mentol

Identyfikator produktu Mentol
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 2216-51-5
Nr WE 218-690-9
Wzór chemiczny C10H20O
Masa molowa 156,27 g/mol
Postać fizyczna Białe kryształy
Kod taryfy celnej 29061100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny, miętowy
Temperatura topnienia/krzepnięcia 41 - 43°C
Temperatura wrzenia/zakres 216°C
Gęstość względna 0,89 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 0,431 g/l